Dokumenty szkolne

                   

Dokument do pobrania w załączniku!

Statut Szkoły Podstawowej w Zegrzu Pomorskim

na stronie bip

Wewnątrzszkolny System Oceniania

na stronie bip

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły

Program wychowawczy

Program wychowawczy

Program profilaktyki

Program profilaktyki

Regulamin Rady Rodziców Przy Szkole Podstawowej im. Kpt. Pil. Sylwestra Bartosika w Zegrzu Pomorskim

Regulamin Rady Rodzicow 2013r.doc 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Zegrzu Pomorskim

Regulamin Zakladowego Funduszu Świadczen Socjalnych 2013r.doc

Procedura tworzenia i dopuszczania programów i zestawów

Procedura tworzenia i dopuszczania programow i zestawow 2013r.docx

Procedura tworzenia wykazu podręczników 

Procedura wyboru podrecznika 2013r.docx

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012r.docx

Kryteria Oceny Pracy Nauczyciela

Ocena Pracy Nauczyciela - Kryteria

Procedura korzystania przez uczniów z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Procedura korzystania przez uczniów z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Procedura Monitorowania Podstawy Programowej w Szkole Podstawowej w Zegrzu Pomorskim

Procedura Monitorowania Podstawy Programowej w Szkole Podstawowej w Zegrzu Pomorskim