Rada Rodziców

 

Prezydium Rady  Rodziców SP w Zegrzu Pomorskim w roku szkolnym 2016/2017:


PRZEWODNICZĄCA – AGNIESZKA NIMZ

 

 ZASTĘPACA PRZEWODNICZĄCEJ - MARTA SZELĄG

 

SKARBNIK – EWELINA LUBIŃSKA


SEKRETARZ – NATALIA WIĄZOWSKA 


KOMISJA REWIZYJNA – IWONA BRULIŃSKA, MAŁGORZATA MARGOL, BARBARA SZCZEPANKIEWICZ

KONTO RADY RODZICÓW

53 1020 2791 0000 7202 0210 7936