Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

           

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. S. Bartosika w Zegrzu Pomorskim

 


Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

3 września 2018 r.

Wszystkich Świętych

1 listopada

Dzień wolny  od zajęć dydaktycznych,  odbywają się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów zgłoszonych przez rodziców

2 listopada 2018r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2018 r.

Koniec I półrocza roku szkolnego 2018/19

20 stycznia 2019r.

Początek II półrocza roku szkolnego 2018/19

21 stycznia 2019r.

Ferie zimowe

28 stycznia – 10 lutego  2018r..

Egzamin ósmoklasisty

Dni wolne  od zajęć dydaktycznych,  odbywają się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów zgłoszonych przez rodziców

15,16,17 kwietnia 2019

Wiosenna przerwa świąteczna

18- 23 kwietnia 2019 r

Święto Pracy

1 maja 2018r.

Dzień wolny  od zajęć dydaktycznych,  odbywają się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów zgłoszonych przez rodziców

2 maja 2018r.

Święto Konstytucji 3 Maja

3 maja 2018r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla oddziału przedszkolnego

19 czerwca 2018r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych klas I-VI

21 czerwca 2018r.

 

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

 

 

 

Terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:

 

2 listopada 2018, 15 kwietnia 2019, 16 kwietnia 2019, 17 kwietnia 2019, 2 maja 2019.