Rady pedagogiczne

Terminarz posiedzeń Rady Pedagogicznej

 

13 września 2017r

RADA PEDAGOGICZNA

w sprawie organizacji nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły(do 15 września)

  • zatwierdzenie planu pracy szkoły
  • zaopiniowanie planu finansowego szkoły

październik 2017r

Rada szkoleniowa

 listopad 2017r

Rada szkoleniowa

10 stycznia 2018r

RADA KLASYFIKACYJNA

31 stycznia 2018r

RADA PODSUMOWUJĄCA I SEMESTR

marzec 2018r.

Rada szkoleniowa

4-6 kwietnia 2018r

RADA PEDAGOGICZNA

w sprawie zaopiniowania projektu arkusza organizacyjnego pracy szkoły

16 maja 2018r.

RADA PEDAGOGICZNA

w sprawie zaopiniowania szkolnego zestawu programów nauczania

13 czerwca 2018r.

RADA KLASYFIKACYJNA

26 czerwca 2018r

RADA PODSUMOWUJĄCA

  • zaopiniowanie wniosków o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień

27 sierpnia 2018r.

RADA PEDAGOGICZNA

w sprawie organizacji roku szkolnego 2018/19

  • zaopiniowanie aneksu organizacji pracy szkoły
  • zaopiniowanie planu pracy szkoły
  • zaopiniowanie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych
  • zaopiniowanie projektu programu wychowawczo-profilaktycznego