Ważne daty


WAŻNE TERMINY 

 


3 września 2018r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19

12 września 2018r

RADA PEDAGOGICZNA w sprawie organizacji nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły

12 września 2018r

Zebranie z rodzicami

17 października 2018r

RADA PEDAGOGICZNA

17 października 2018r

Zebranie z rodzicami

21 listopada 2018r

Zebranie z rodzicami

19 grudnia 2019r.

Zebranie z rodzicami. Powiadomienie rodziców o zagrożeniu ucznia ocenami niedostatecznymi  i przewidywanych ocenach śródrocznych oraz możliwości ich poprawy.

do 9 stycznia 2019r

Wystawienie ocen śródrocznych, obowiązek zapoznania uczniów, a za ich pośrednictwem rodziców z wszystkimi wystawionymi ocenami

16 stycznia 2019r

RADA KLASYFIKACYJNA

16 stycznia 2019r.

Zebranie z rodzicami

20 stycznia 2019r.

Koniec I półrocza

 

21 stycznia 2018r.

Początek II półrocza

23 stycznia 2019r

RADA PODSUMOWUJĄCA I PÓŁROCZE

20 lutego 2019r

Zebranie z rodzicami

20 marca 2019r

Zebranie z rodzicami

3-8 kwietnia 2019r.

RADA PEDAGOGICZNA –zaopiniowanie projektu arkusza organizacji pracy szkoły

10 kwietnia 2019r

Zebranie z rodzicami

15 kwietnia 2019r

Egzamin ósmoklasisty-język polski

16 kwietnia 2019r

Egzamin ósmoklasisty-matematyka

17 kwietnia 2019r

Egzamin ósmoklasisty-język angielski

15 maja 2019r.

RADA PEDAGOGICZNA- zaopiniowanie programów i podręczników

15 maja 2019r.

Zebranie z rodzicami. Powiadomienie   rodziców o zagrożeniu ucznia ocenami  niedostatecznymi i przewidywanych ocenach śródrocznych oraz możliwości ich poprawy

Do 5 czerwca 2019r

Wystawienie ocen rocznych, obowiązek zapoznania uczniów, a za ich pośrednictwem rodziców z wszystkimi wystawionymi ocenami.

12 czerwca 2019r.

RADA KLASYFIKACYJNA

12 czerwca 2019r.

Zebranie z rodzicami

18 czerwca 2018r.

RADA PODSUMOWUJĄCA

21 czerwca 2019r

Zakończenie roku szkolnego

26 sierpnia 2019r.

RADA PEDAGOGICZNA w sprawie organizacji roku szkolnego 2019/20

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ:    15:30  

GODZINA ROZPOCZĘCIA ZEBRAŃ RADY RODZICÓW :   16:30 

GODZINA ROZPOCZĘCIA ZEBRAŃ Z RODZICAMI:     17:00