Ważne daty


WAŻNE TERMINY 

 

4 września 2017r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18

13 września 2017r

RADA PEDAGOGICZNA w sprawie organizacji nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły

13 września 2017r

Zebranie z rodzicami

11października 2017r

RADA PEDAGOGICZNA

11października 2017r

Zebranie z rodzicami

15 listopada 2017r

Zebranie z rodzicami

13 grudnia 2017r.

Zebranie z rodzicami. Powiadomienie rodziców o zagrożeniu ucznia ocenami niedostatecznymi  i przewidywanych ocenach śródrocznych oraz możliwości ich poprawy.

do 3 stycznia 2018r

Wystawienie ocen śródrocznych, obowiązek zapoznania uczniów, a za ich pośrednictwem rodziców z wszystkimi wystawionymi ocenami

10 stycznia 2018r

RADA KLASYFIKACYJNA

10 stycznia 2018r.

Zebranie z rodzicami

28 stycznia 2018r.

Koniec I półrocza

 

29 stycznia 2018r.

Początek II półrocza

31 stycznia 2018r

RADA PODSUMOWUJĄCA I PÓŁROCZE

21 lutego 2018r

Zebranie z rodzicami

21 marca 2018r

Zebranie z rodzicami

4-6 kwietnia 2018r.

RADA PEDAGOGICZNA –zaopiniowanie projektu arkusza organizacji pracy szkoły

18 kwietnia 2018r

Zebranie z rodzicami

16 maja 2018r.

RADA PEDAGOGICZNA- zaopiniowanie programów i podręczników

16 maja 2018r.

Zebranie z rodzicami. Powiadomienie   rodziców o zagrożeniu ucznia ocenami  niedostatecznymi i przewidywanych ocenach śródrocznych oraz możliwości ich poprawy

Do 6 czerwca 2018r

Wystawienie ocen rocznych, obowiązek zapoznania uczniów, a za ich pośrednictwem rodziców z wszystkimi wystawionymi ocenami.

13 czerwca 2018r.

RADA KLASYFIKACYJNA

13 czerwca 2018r.

Zebranie z rodzicami

22 czerwca 2018r

Zakończenie roku szkolnego

26 czerwca 2018r.

RADA PODSUMOWUJĄCA

27 sierpnia 2018r.

RADA PEDAGOGICZNA w sprawie organizacji roku szkolnego 2018/19

GODZINA ROZPOCZĘCIA POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ:    15:30  

GODZINA ROZPOCZĘCIA ZEBRAŃ Z RODZICAMI:     17:00

GODZINA ROZPOCZĘCIA ZEBRAŃ RADY RODZICÓW :   17:30