Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca SU:

Aleksandra Brulińska

I Zastępca Przewodniczącej: 

Nikola Szczepankiewicz

II Zastępca Przewodniczącej:  

Julia Połchowska

 

 

 


 

Opiekun SU :  Joanna Krzyściak, Małgorzata Kotowska