Dotacja na podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

HARMONOGRAM-dotacja na podręczniki i materiały ćwiczeniowe

 

ROK

Klasa I SP

Klasa II SP

Klasa III SP

Klasa IV SP

Klasa V SP

Klasa VI SP

2014

Podręcznik MEN
+dotacja na podręcznik
do j. obcego
(25 zł)
i materiały ćwiczeniowe
(50 zł)

         

2015

Podręczniki zakupione wcześniej
+dotacja na podręcznik
do j. obcego
(25 zł)
 i materiały ćwiczeniowe
(50 zł)

Podręcznik MEN
+dotacja na podręcznik
do j. obcego
(25 zł)
i materiały ćwiczeniowe
(50 zł)

 

Dotacja na podręczniki (140 zł)
i materiały ćwiczeniowe
(25 zł)

   

2016

Podręczniki zakupione wcześniej
+dotacja na materiały ćwiczeniowe
(50 zł)

Podręczniki zakupione wcześniej (tylko dokup) +dotacja na materiały ćwiczeniowe
(50 zł)

Podręcznik MEN
+dotacja na podręcznik
do j. obcego
(25 zł)
i materiały ćwiczeniowe
(50 zł)

Podręczniki zakupione wcześniej
+ dotacja na materiały ćwiczeniowe
(25 zł)

Dotacja na podręczniki
(140 zł)
i materiały ćwiczeniowe
(25 zł)

 

2017

Podręcznik MEN
+dotacja na podręcznik
do j. obcego
(25 zł)
i materiały ćwiczeniowe
(50 zł)

Podręczniki zakupione wcześniej (tylko dokup) +dotacja na materiały ćwiczeniowe
(50 zł)

Podręczniki zakupione
wcześniej (tylko dokup) +dotacja na materiały ćwiczeniowe
(50 zł)

Podręczniki zakupione wcześniej
+ dotacja na materiały ćwiczeniowe
(25 zł)

Podręczniki zakupione wcześniej
+ dotacja na materiały ćwiczeniowe
(25 zł)

Dotacja na podręczniki
(140 zł)
i materiały ćwiczeniowe
(25 zł)

Materiały ćwiczeniowe to: zeszyty ćwiczeń (edukacja wczesnoszkolna, przedmiotowe: np. matematyka, j. polski, informatyka, j. angielski), drukarka, papier, tonery.

 

Uwagi

1.Podręcznik w szkole wybiera zespół nauczycieli.

2.Szkolny zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych opiniuje Rada Rodziców;

3.Dyrektor podaje zestaw podręczników do publicznej wiadomości.

4.Szkolny zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych obowiązuje 3 lata.

5.Dyrektor rozlicza dotację do 15 stycznia.