Wykaz podręczników szkolnych w roku szkolnym 2015/2016

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW  NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Oddział Przedszkolny:

1.Edukacja przedszkolnaKraina przedszkolaka, Beata Szurowska, MAC.

2. Religia: Jesteśmy dziećmi Boga, Władysław Kubik, WAM Kraków

 Klasa I

 1. Edukacja wczesnoszkolna: Elementarz- MEN,  Ćwiczenia z pomysłem, WSiP.
 2. Język angielski: Young Treetops, Oxford University Press.
 3. Religia: Jesteśmy w rodzinie Pana  Jezusa+ ćwiczenia, WAM Kraków.

 Klasa II:

 1. Edukacja wczesnoszkolna: Nasza szkoła- podręcznik, Nasza szkoła-  matematyka- MEN, Ćwiczenia z pomysłem, Ćwiczenia z pomysłem – matematyka, WSiP.
 2. Język angielski: Young Treetops, Oxford University Press.
 3. Religia: Kochamy Pana Jezusa + ćwiczenia, WAM.

 Klasa III:

 1. Edukacja wczesnoszkolna: „ Nowe raz, dwa, trzy teraz my”: Podręcznik – cz. 1, 2,  ćwiczenia cz.: 1-4, Ćwiczenia z matematyki cz.1-4, Wycinanka cz.1,2, Zajęcia komputerowe, Nowa Era Sp.z o.o.
 2. Język angielski: New Happy House 3 - podręcznik + Ćwiczenia, Stella Maidment i Lorena,  Roberts Oxford University Press.
 3. Religia: Jezusowa Wspólnota Serc + zeszyt ćwiczeń, Władysław Kubik, WAM Kraków.

 Klasa IV:

 1. Język polski: Między nami, GWO.
 2. Matematyka: Matematyka z plusem, GWO.
 3. Język angielski: Steps Forward 1, Oxford University Press.
 4. Historia i społeczeństwo: My i historia, PWN/Nowa Era.
 5. Przyroda: Tajemnice przyrody, Nowa Era.
 6. Muzyka: Lekcja muzyki, Nowa Era.
 7. Zajęcia komputerowe: Lubię to!, Nowa Era.
 8. Zajęcia techniczne : Jak to działa?, Nowa Era.
 9. Religia: Zaproszeni przez Boga, WAM Kraków

Klasa V:

 1. Język polski: Teraz polski!”-Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla klasy 5 wraz z dodatkiem „Sprawdź się!/O świętach” „Teraz polski!”, Zeszyt ćwiczeń dla klasy 5, Nowa Era.
 2. Język angielski: Steps in English 2- Podręcznik i ćwiczenia, Falla. T.,  Oxford University Press.
 3. Historia i społeczeństwo: Podręczniki ćwiczenia: „My i historia”- Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, PWN.
 4. Matematyka: Matematyka 5. Podręcznik. NOWA wersja, M. Dobrowolska, M. Karpiński, P. Zarzycki, M. Jucewicz,  GWO.  Zeszyt ćwiczeń. Liczby i ułamki cz. 1. Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan,  Zeszyt ćwiczeń. Liczby i ułamki cz. 2.- Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan. Zeszyt ćwiczeń. Geometria - M. Dobrowolska, A. Mysior, P. Zarzycki.
 5. Przyroda: Tajemnice przyrody - bez ćwiczeń,  Janina Ślósarczyk, Ryszard Kozik, Feliks Szlajfer, Nowa Era.
 6. Muzyka:  „Muzyczny Świat”  , Teresa Wójcik, MAC.
 7. Plastyka:  „Do dzieła” – ten sam podręcznik co w klasie IV, J. Lukas, K. Onak, Nowa Era.
 8.  Zajęcia komputerowe: Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej klasy IV-VI, Grażyna Koba, MiGra.
 9. Zajęcia techniczne:  „Jak to działa” Podręcznik z ćwiczeniami   do klasy IV-VI, Lech Łabecki, Marta Łabecka, Nowa Era.
 10. Religia: Obdarowani przez Boga,  Ks. Zbigniew Marek, WAM Kraków.
 11. Wychowanie do życia w rodzinie: „ Wędrując ku dorosłości”-  ćwiczenia, T. Król, K. Maśnik, J. Nowakowski, G. Renkiewicz, RUBIKON.

 Klasa VI:

 1. Język polski: „Teraz polski!”, Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla klasy 6 wraz z dodatkiem „Sprawdź się!/O świętach” „Teraz polski!”- Zeszyt ćwiczeń dla klasy 6, A. Klimowicz, Nowa Era.
 2. Język angielski: Steps In English 3- podręcznik, Tim Falla, Oxford University Press.
 3.  Historia i społeczeństwo: Podręcznik: „My i historia”+ Zeszyt ćwiczeń: „My i historia”, Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, PWN.
 4. Matematyka: Matematyka 6. Podręcznik. NOWA wersja , M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki, GWO,  Zeszyt ćwiczeń. Liczby i wyrażenia algebraiczne. Część 1- Praca zbiorowa. Zeszyt ćwiczeń. Liczby i wyrażenia algebraiczne. Część 2- A. Demby, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki. Zeszyt ćwiczeń. Geometria- M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki.
 5. Przyroda: „Tajemnice przyrody” - NOWA wersja- bez ćwiczeń,  J.Stawarz, F. Szlajfer, H.Kowalczyk, Nowa  Era.
 6. Muzyka:  „ Muzyczny Świat”  , Teresa Wójcik, MAC.
 7. Plastyka : Do dzieła!, J. Lukas, K. Onak,  Nowa Era.
 8.  Zajęcia komputerowe: Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej klasy IV-VI, Grażyna Koba, MiGra.
 9. Zajęcia techniczne: „Jak to działa” Podręcznik z ćwiczeniami   do klasy IV-VI, Lech Łabecki, Marta Łabecka, Nowa Era.
 10. Religia: Przemienieni przez Boga (nowa wersja) + ćwiczenia, Ks. Zbigniew Marek, WAM Kraków.
 11. Wychowanie do życia w rodzinie: „ Wędrując ku dorosłości”-  ćwiczenia, T. Król, K. Maśnik, J. Nowakowski, G. Renkiewicz, RUBIKON.