Programy, innowacje i projekty realizowane w roku szkolnym 2017/18

Lp.

Rodzaj działania

Tytuł

Opis

Osoba odpowiedzialna

 1.

Innowacja pedagogiczna

Kodujące sówki - czyli maluchy programują

 

Myślą przewodnią projektu jest dążenie nauczyciela do stymulowania aktywności poznawczej i twórczej uczniów. Chodzi bowiem nie tylko o samo pobudzenie zainteresowań, lecz również o właściwe ukierunkowanie ciekawości poznawczej uczniów. Kładziony będzie nacisk na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni, rozumowania i wnioskowania. 

Program realizowany w klasie I i II na zajęciach komputerowych.

Rejestr innowacji pedagogicznych 2016/17 – nr 046.

M. Czarnecka-Hajdun

 2.

Innowacja pedagogiczna

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów kl. I-III.

Program będzie realizowany przez 3 lata  od klasy I do III. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie będą poznawać faunę i florę najbliższej okolicy w sposób praktyczny i teoretyczny.

Alicja Jońska

 3.

Program autorski

Zajęcia pozalekcyjne z mini piłki siatkowej

Zajęcia sportowe pozalekcyjne mające na celu wszechstronny rozwój motoryczny uczniów i rozwijanie zamiłowania do nauki gry w piłkę siatkową.

 

D. Szwabo

 4.

Program

„Szkolny Klub Sportowy”

Szkolny Klub Sportowy, zwany również „SKS”, jest programem, którego realizacja jest nadzorowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zajęcia sportowe mając na celu wszechstronny rozwój motoryczny uczniów i rozwijanie zamiłowania do nauki gry w piłkę nożną.

D. Szwabo

 5.

Program autorski

Robotyka i elementy programowania

Projekt edukacyjny mający na celu upowszechnienie nauki programowania w polskich szkołach.

M. Czarnecka-Hajdun

 6.

Projekt

Ocalić od zapomnienia-historia wyryta w kamieniu.

Projekt ogólnopolskiego programu „ Ślady przeszłości” organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.       W ramach działań programowych uczniowie przygotowali projekt opieki nad poniemieckim cmentarzem w Zegrzu Pomorskim.  Projekt obejmuje uporządkowanie terenu cmentarza, przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, uroczystą adopcję, przygotowanie prezentacji multimedialnej, stworzenie folderu, zaprojektowanie tablicy pamiątkowej.

 

Joanna Krzyściak

 7.

Program

 

Program dla szkół.

Ogólnopolski program ma na celu skutecznie promować wśród uczniów zdrową dietę bogatą w owoce, warzywa oraz mleko w celu poprawy kondycji zdrowotnej. W programie biorą udział wszyscy uczniowie szkoły, z klas I-VII

Anna Kwiatkowska

 8.

Program

Bezpieczne życie

Program propaguje bezpieczeństwo w domu, w szkole. Bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły. Pod patronatem policji i Straży Pożarnej w Koszalinie. Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III.

Arlena Kozakowska

 9.

Program

Lepsza szkoła

Element ogólnopolskiego projektu edukacyjnego prowadzonego przez wyd. GWO. Celem programu jest badanie poziomu wiedzy matematycznej uczniów klas 4-6. Projektem objęte są klasy 4 – 6 sprawdzian „na wejściu”, sprawdzian półroczny, sprawdzian „na wyjściu”

M. Korus

M. Czarnecka-Hajdun

 10.

Program

 

Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach.

Wojewódzki Program Profilaktyczny przeznaczony jest dla uczniów klas VII. Nadrzędnym celem programu jest zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych, w szczególności „nowych narkotyków” tzw. „dopalaczy”,  kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji odnośnie własnego zdrowia, rozpoznawanie i zapobieganie sytuacjom sprzyjającym sięganiu po substancje uzależniające. 

 

 Arlena Kozakowska

 11.

 

Program WOŚP

 

Ratujemy i uczymy ratować.

 

Ratowanie życia ludziom, kolegom, znajomym.

 

Dariusz Szwabo