Zebrania z Rodzicami

 

{file49142}

Znalezione obrazy dla zapytania zebranie z rodzicami

 

 

 

12 września 2018r

Zebranie z rodzicami

17 października 2018r

Dzień otwarty

21 listopada 2018r.

Zebranie z rodzicami

19 grudnia 2018r.

Zebranie z rodzicami

Powiadomienie   rodziców o zagrożeniu ucznia ocenami  niedostatecznymi, przewidywanych ocenach śródrocznych  oraz możliwości ich poprawy.

16 stycznia 2019r

 Zebranie z rodzicami

20 lutego 2019r.

Dzień otwarty

20 marca 2019r

Zebranie z rodzicami

10 kwietnia 2019r

Dzień otwarty

15 maja 2019r.

Zebranie z rodzicami

Powiadomienie   rodziców o zagrożeniu ucznia ocenami  niedostatecznymi, przewidywanych ocenach śródrocznych  oraz możliwości ich poprawy.

12 czerwca 2019r

Zebranie z rodzicami