Dotacja na podręczniki i materiały ćwiczeniowe 2017/18.

DOTACJA NA PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

ROK

Klasa I SP

/nowa ramówka/

Klasa II SP

Klasa III SP

Klasa IV SP

/nowa ramówka/

Klasa V SP

Klasa VI SP

Klasa VII SP

/nowa ramówka/

Klasa VIII SP

/nowa ramówka/

2017

Dotacja na podręczniki lub materiały edukacyjne*

(75 zł)
+dotacja na materiały ćwiczeniowe
(50 zł)

Podręczniki zakupione wcześniej (tylko dokup)

 

+dotacja na materiały ćwiczeniowe
(50 zł)

Podręczniki zakupione 
wcześniej (tylko dokup)

 

+dotacja na materiały ćwiczeniowe
(50 zł)

Dotacja na podręczniki lub materiały edukacyjne
(140 zł) 
+ dotacja na materiały ćwiczeniowe
(25 zł)

Podręczniki zakupione wcześniej 
(tylko dokup)

 

+ dotacja na materiały ćwiczeniowe
(25 zł)

Dotacja na podręczniki lub materiały edukacyjne
(140 zł) 
+ dotacja na materiały ćwiczeniowe
(25 zł)

Dotacja na podręczniki lub materiały edukacyjne

(250 zł)

+ dotacja na materiały ćwiczeniowe
(25 zł)

 

 

 

 

2018

/nowa ramówka/

/nowa ramówka/

 

/nowa ramówka/

/nowa ramówka/

 

/nowa ramówka/

/nowa ramówka/

Podręczniki zakupione 
wcześniej (tylko dokup)+dotacja na materiały ćwiczeniowe
(50 zł)

Dotacja na podręczniki lub materiały edukacyjne*

(75 zł)
i materiały ćwiczeniowe
(50 zł)

Podręczniki zakupione 
wcześniej (tylko dokup)+dotacja na materiały ćwiczeniowe
(50 zł)

Podręczniki zakupione wcześniej 
+ dotacja na materiały ćwiczeniowe
(25 zł)

Dotacja na podręczniki lub materiały edukacyjne


(140 zł) 
i materiały ćwiczeniowe
(25 zł)

Podręczniki zakupione wcześniej 
(tylko dokup)

 

+ dotacja na materiały ćwiczeniowe
(25 zł)

Podręczniki zakupione wcześniej 
+ dotacja na materiały ćwiczeniowe
(25 zł)

Dotacja na podręczniki lub materiały edukacyjne

(250 zł)

+ dotacja na materiały ćwiczeniowe
(25 zł)

2019

/nowa ramówka/

Podręczniki zakupione 
wcześniej (tylko dokup)+dotacja na materiały ćwiczeniowe
(50 zł)

Podręczniki zakupione wcześniej (tylko dokup)+dotacja na materiały ćwiczeniowe
(50 zł)

Dotacja na podręczniki lub materiały edukacyjne*

(75 zł)

i materiały ćwiczeniowe
(50 zł)

Podręczniki zakupione wcześniej 
+ dotacja na materiały ćwiczeniowe
(25 zł)

Podręczniki zakupione wcześniej 
(tylko dokup)

 

+ dotacja na materiały ćwiczeniowe
(25 zł)

Dotacja na podręczniki lub materiały edukacyjne


(140 zł) 
i materiały ćwiczeniowe
(25 zł)

Podręczniki zakupione wcześniej 
+ dotacja na materiały ćwiczeniowe
(25 zł)

Podręczniki zakupione wcześniej 
+ dotacja na materiały ćwiczeniowe
(25 zł)

* dotacja na podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjnew łącznej wysokości do 75 zł na ucznia;

 

Materiały ćwiczeniowe to: zeszyty ćwiczeń (edukacja wczesnoszkolna, przedmiotowe: np. matematyka, j. polski, informatyka, j. angielski), drukarka, papier, tonery.

 

Uwagi

1.Podręcznik w szkole wybiera zespół nauczycieli.

2.Szkolny zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych opiniuje Rada Rodziców;

3.Dyrektor podaje zestaw podręczników do publicznej wiadomości.

4.Szkolny zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych obowiązuje 3 lata.

5.Dyrektor rozlicza dotację do 15 stycznia. 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały

https://men.gov.pl/zycie-szkoly/program-darmowy-podrecznik/dotacja-celowa-na-podreczniki/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-16-marca-2017-roku-w-sprawie-udzielania-dotacji-celowej-na-wyposazenie-szkol-w-podreczniki-materialy-edukacyjne-i-materialy-cwiczeniowe-opublikowan.html