Kadra

Małgorzata Korus

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany.
Prowadzi zajęcia : z matematyki w klasach VI- VII

Dariusz Szwabo

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel dyplomowany.
Prowadzi zajęcia : z wychowania fizycznego w klasach I-VII. Zajęcia sportowe. Wychowawca klasy VII

Ewa Kocińska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany.
Prowadzi zajęcia : z język angielskiego w klasach I- VII,z plastyki klasy IV-VII, wychowawca kl IV.

Arlena Kozakowska

Funkcja: Pedagog, Nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany.
Prowadzi zajęcia :z edukacji wczesnoszkolnej w klasie II, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Pedagog szkolny

Alicja Okoń

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel dyplomowany
Prowadzi zajęcia : z religii w oddziale „0P”,klasach I,II ,przyrodę w klasach IV-VI, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia świetlicowe i logopedia, zajęcia z wychowawcą, logopedia.

Marta Bartos

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany
Prowadzi zajęcia : z języka polskiego w klasach IV-VII prowadzi bibliotekę szkolną, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego w klasie V.

Joanna Krzyściak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany
Prowadzi zajęcia : z edukacji wczesnoszkolnej w kl.III, historia w klasie IV i VII, historię i społeczeństwo w klasach V i VI.

Alicja Jońska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany
Prowadzi zajęcia : z edukacji wczesnoszkolnej w kl. I, biologia klasa VII, muzyka klasy IV-VII, zajęcia wyrównawcze klasa I-III, rewalidacja.

Joanna Ornatek - Sokół

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel dyplomowany.
Nauczyciel na urlopie zdrowotnym

ks. Bogdan Gibczyński

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel kontraktowy.
Prowadzi zajęcia : z religii i w klasach III - VII.

Monika Czarnecka-Hajdun

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel dyplomowany
Prowadzi zajęcia : z matematyki w klasie IV -V, zajęcia wyrównawcze z matematyki,zajęcia komputerowe, informatyka,edukacja informatyczna,technika, zajęcia techniczne, wychowawca klasa IV

Marta Schmidt

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel kontraktowy.
Prowadzi zajęcia: Wychowanie przedszkolne, język angielski

Anna Kwiatkowska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel kontraktowy
Prowadzi zajęcia: edukacji muzycznej w klasach I-III, edukacji plastycznej w klasach I-III, etyki w klasach I-III i zajęć świetlicowych

Małgorzata Kotowska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel kontraktowy.
Prowadzi zajęcia : z chemii i informatyki

Elżbieta Parchimowicz

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany.
Prowadzi zajęcia : z geografiI

Anetta Rogalka

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany.
Prowadzi zajęcia : z fizyki

Ewa Magnowska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel .
Prowadzi zajęcia : rewalidacja - zajęcia z surdopedagogiem

Ewa Kosikowska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel .
Prowadzi zajęcia : z socjoterapia.