Kadra

Małgorzata Korus

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

Funkcja: NAUCZYCIEL, DYREKTOR
Nauczyciel dyplomowany. Prowadzi zajęcia z matematyki w kl. 8.
Zajęcia z matematyki przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.

Jarosław Matczak

Funkcja: Nauczyciel

Funkcja: Nauczyciel
Nauczyciel minowany
Prowadzi zajęcia : z wychowania fizycznego w klasa 4-8 i języka niemieckiego w klasach 7-8
SKS, koło j. niemieckiego

Ewa Kocińska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Funkcja: Wychowawca klasy 5, Nauczyciel
Nauczyciel dyplomowany.
Prowadzi zajęcia : z język angielskiego w klasach 4-8, plastyki i doradztwa zawodowego.
Zajęcia z j. angielskiego przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.

Justyna Olejnik

Funkcja: Pedagog

Funkcja: Pedagog, psycholog
Prowadzi zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i zajęcia z surdopedagogiki.

Alicja Okoń

Funkcja: Nauczyciel

Funkcja: Nauczyciel, logopeda
Nauczyciel dyplomowany.
Nauczyciel przyrody w kl. IV i VI, geografii w klasach 5, 7,8, wychowania do życia w rodzinie w klasach 4-8, religia w OP i klasie I, prowadzi terapię logopedyczną oraz zajęcia świetlicowe.
Koło geograficzne

Marta Bartos

Funkcja: Nauczyciel

Funkcja: Nauczyciel, bibliotekarz, wychowawca klasy 6
Nauczyciel dyplomowany
Prowadzi zajęcia : z języka polskiego w klasach 6-8,
Zajęcia z j.polskiego przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.

Joanna Krzyściak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Funkcja: Nauczyciel, wychowawca klasy 1
Nauczyciel dyplomowany
Prowadzi zajęcia : z edukacji wczesnoszkolnej, historii i wiedzy o społeczeństwie
koło historyczne, gry i zabawy logiczne w klasie 1.

Alicja Jońska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca klasy 2
Nauczyciel dyplomowany
Prowadzi zajęcia : z edukacji wczesnoszkolnej, , muzyki i biologii oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia, gry i zabawy logiczne w klasie II i III

Joanna Ornatek - Sokół

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Funkcja: Wychowawca w oddziale przedszkolnym, Nauczyciel
Nauczyciel dyplomowany.
Nauczyciel w oddziale przedszkolnym, prowadzi zajęcia świetlicowe.

ks. Bogdan Gibczyński

Funkcja: Nauczyciel

Funkcja: Nauczyciel
Nauczyciel kontraktowy.
Prowadzi zajęcia : z religii i koło wolontariatu.

Monika Czarnecka-Hajdun

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca klasy 7
Nauczyciel dyplomowany
Prowadzi zajęcia : z matematyki w klasach 4-7, informatyki w klasie VII, koło matematyczne i zajęcia wyrównawcze dla klas IV – VII

Marta Schmidt

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Funkcja: Nauczyciel
Nauczyciel kontraktowy.
Prowadzi zajęcia z edukacji muzycznej i plastycznej w klasach I-III, języka angielskiego w OP i klasach I-III, etyki w klasach 4-8 oraz zajęcia świetlicowe.

Magdalena Irzykowska-Solnica

Funkcja: Nauczyciel

Funkcja: Nauczyciel, wychowawca klasy 3
Nauczyciel kontraktowy
Prowadzi zajęcia: z edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego w klasach I-III i koło plastyczne.

Małgorzata Kotowska

Funkcja: Nauczyciel

Funkcja: Nauczyciel, wychowawca klasy 8,
Nauczyciel dyplomowany.
Prowadzi zajęcia : z chemii, informatyki, techniki, fizyki i edukacji informatycznej w klasach I-III oraz koło młodego fizyka.

Joanna Dziurla

Funkcja: Nauczyciel

Funkcja: Nauczyciel, wychowawca klasy 4, logopeda
Nauczyciel kontraktowy
Prowadzi zajęcia z j. polskiego w klasach 4-5, terapię logopedyczną, zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, koło fitness