Kadra

Monika Czarnecka-Hajdun

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Koło teatr/muzy/reli/info, Matematyka, Zajęcia wyrównawcze z matematyki, Zajęcia wyrównawcze z mat./koło his/rewalidacja, Edukacja informatyczna

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca klasy 7
Nauczyciel dyplomowany
Prowadzi zajęcia : z matematyki w klasach 4-7, informatyki w klasie VII, koło matematyczne i zajęcia wyrównawcze dla klas IV – VII