Kadra

Monika Czarnecka-Hajdun

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Matematyka, Zajęcia wyrównawcze z matematyki, Edukacja informatyczna, Koło teatr/muzy/reli/info, Zajęcia wyrównawcze z mat./koło his/rewalidacja

Nauczyciel dyplomowany
Prowadzi zajęcia : z matematyki, techniki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i informatyki.