Kadra

Monika Czarnecka-Hajdun

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Koło teatr/muzy/reli/info, Matematyka, Zajęcia wyrównawcze z matematyki, Zajęcia wyrównawcze z mat./koło his/rewalidacja, Edukacja informatyczna

Nauczyciel dyplomowany
Prowadzi zajęcia : z matematyki, techniki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i informatyki.