Kadra

Monika Czarnecka-Hajdun

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: koło robotyka/kore-komp, Koło teatr/muzy/reli/info, Zajęcia wyrównawcze z matematyki/koło historyczne, Matematyka, Zajęcia komputerowe, Zajęcia techniczne, Godzina wychowawcza, Zajęcia wyrównawcze z matematyki, Zajęcia wyrównawcze z mat./koło his/rewalidacja, Świetlica, Rewalidacja, Etyka/Świetlica, Swietlica/Logopedia, Religia/Świetlica, Edukacja informatyczna, Koło robotyka

Nauczyciel dyplomowany
Prowadzi zajęcia : z matematyki w klasie IV -V, zajęcia wyrównawcze z matematyki,zajęcia komputerowe, informatyka,edukacja informatyczna,technika, zajęcia techniczne, wychowawca klasa IV