Kadra

Marta Schmidt

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Język angielski

Nauczyciel kontraktowy.
Prowadzi zajęcia: Wychowanie przedszkolne, język angielski