Kadra

Marta Schmidt

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Funkcja: Nauczyciel
Nauczyciel kontraktowy.
Prowadzi zajęcia z edukacji muzycznej i plastycznej w klasach I-III, języka angielskiego w OP i klasach I-III, etyki w klasach 4-8 oraz zajęcia świetlicowe.