Kadra

Anna Kwiatkowska

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Edukacja muzyczna, Edukacja plastyczna, Etyka, Świetlica

Nauczyciel kontraktowy
Prowadzi zajęcia: edukacji muzycznej w klasach I-III, edukacji plastycznej w klasach I-III, etyki w klasach I-III i zajęć świetlicowych