Kadra

Magdalena Irzykowska-Solnica

Funkcje: Nauczyciel

Funkcja: Nauczyciel, wychowawca klasy 3
Nauczyciel kontraktowy
Prowadzi zajęcia: z edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego w klasach I-III i koło plastyczne.