Kadra

Małgorzata Kotowska

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Rewalidacja/świetlica

Funkcja: Nauczyciel, wychowawca klasy 8,
Nauczyciel dyplomowany.
Prowadzi zajęcia : z chemii, informatyki, techniki, fizyki i edukacji informatycznej w klasach I-III oraz koło młodego fizyka.