Kadra

Anetta Rogalka

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Fizyka

Nauczyciel dyplomowany.
Prowadzi zajęcia : z fizyki