Kadra

Ewa Magnowska

Funkcje: Nauczyciel

Nauczyciel .
Prowadzi zajęcia : rewalidacja - zajęcia z surdopedagogiem