Kadra

Joanna Dziurla

Funkcje: Nauczyciel

Funkcja: Nauczyciel, wychowawca klasy 4, logopeda
Nauczyciel kontraktowy
Prowadzi zajęcia z j. polskiego w klasach 4-5, terapię logopedyczną, zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, koło fitness