Kadra

Alicja Okoń

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Przyroda, Religia, Koło Przyrodnicze, Wychowanie do życia w rodzinie, Swietlica/Logopedia, Religia/Świetlica

Nauczyciel dyplomowany
Prowadzi zajęcia : z religii w oddziale „0P”,klasach I,II ,przyrodę w klasach IV-VI, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia świetlicowe i logopedia, zajęcia z wychowawcą, logopedia.