Kadra

Marta Bartos

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego/koło ZDO, Język polski, Godzina wychowawcza, Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego

Nauczyciel dyplomowany
Prowadzi zajęcia : z języka polskiego w klasach IV-VII prowadzi bibliotekę szkolną, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego w klasie V.

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
SP ZEGRZE POMORSKIE
07:40 - 08:25 Język polski Klasa 6
08:35 - 09:20 Język polski Klasa 5
10:35 - 11:20 Język polski Klasa 4
12:25 - 13:10 Język polski Klasa 7

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
SP ZEGRZE POMORSKIE
07:40 - 08:25 Język polski Klasa 5
08:35 - 09:20 Język polski Klasa 7
09:30 - 10:15 Język polski Klasa 6
10:35 - 11:20 Język polski Klasa 4

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
SP ZEGRZE POMORSKIE
07:40 - 08:25 Język polski Klasa 6
10:35 - 11:20 Język polski Klasa 4
12:25 - 13:10 Język polski Klasa 5
13:20 - 14:05 Język polski Klasa 7

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
SP ZEGRZE POMORSKIE
07:40 - 08:25 Język polski Klasa 7
08:35 - 09:20 Język polski Klasa 5
09:30 - 10:15 Język polski Klasa 6
10:35 - 11:20 Język polski Klasa 6
11:30 - 12:15 Język polski Klasa 4
13:10 - 14:05 Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego Klasa 6

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
SP ZEGRZE POMORSKIE
08:35 - 09:20 Język polski Klasa 6
09:30 - 10:15 Język polski Klasa 5
11:30 - 12:15 Język polski Klasa 4
12:25 - 13:10 Język polski Klasa 7
13:20 - 14:05 Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego Klasa 4
13:20 - 14:05 Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego Klasa 5