Kadra

Joanna Krzyściak

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Funkcja: Nauczyciel, wychowawca klasy 1
Nauczyciel dyplomowany
Prowadzi zajęcia : z edukacji wczesnoszkolnej, historii i wiedzy o społeczeństwie
koło historyczne, gry i zabawy logiczne w klasie 1.

SP ZEGRZE POMORSKIE

Klasa: Klasa 1

Funkcje: wychowawca, nauczyciel


Klasa: Klasa 3

Funkcje: nauczyciel