Kadra

Joanna Ornatek - Sokół

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciel dyplomowany.
Nauczyciel na urlopie zdrowotnym