Kadra

ks. Bogdan Gibczyński

Funkcje: Nauczyciel

Funkcja: Nauczyciel
Nauczyciel kontraktowy.
Prowadzi zajęcia : z religii i koło wolontariatu.