SP ZEGRZE POMORSKIE - Klasa Klasa 2

Wychowawca

Alicja Jońska

Moja klasa

Jarosław Matczak

Przedmioty: Wychowanie fizyczne

Funkcja: Nauczyciel
Nauczyciel minowany
Prowadzi zajęcia : z wychowania fizycznego w klasa 4-8 i języka niemieckiego w klasach 7-8
SKS, koło j. niemieckiego

Ewa Kocińska

Przedmioty: Język angielski

Funkcja: Wychowawca klasy 5, Nauczyciel
Nauczyciel dyplomowany.
Prowadzi zajęcia : z język angielskiego w klasach 4-8, plastyki i doradztwa zawodowego.
Zajęcia z j. angielskiego przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.

Justyna Olejnik

Przedmioty: Edukacja wczesnoszkolna

Funkcja: Pedagog, psycholog
Prowadzi zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i zajęcia z surdopedagogiki.