SP ZEGRZE POMORSKIE - Klasa Klasa 2

Wychowawca

Alicja Jońska

Moja klasa

Dariusz Szwabo

Przedmioty: Wychowanie fizyczne

Nauczyciel dyplomowany.
Prowadzi zajęcia : z wychowania fizycznego w klasach I-VII. Zajęcia sportowe. Wychowawca klasy VII

Ewa Kocińska

Przedmioty: Język angielski

Nauczyciel dyplomowany.
Prowadzi zajęcia : z język angielskiego w klasach I- VII,z plastyki klasy IV-VII, wychowawca kl IV.

Arlena Kozakowska

Przedmioty: Edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciel dyplomowany.
Prowadzi zajęcia :z edukacji wczesnoszkolnej w klasie II, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Pedagog szkolny