SP ZEGRZE POMORSKIE - Klasa Klasa 3

Wychowawca

Justyna Olejnik

Moja klasa

Jarosław Matczak

Przedmioty: Wychowanie fizyczne

Funkcja: Nauczyciel
Nauczyciel minowany
Prowadzi zajęcia : z wychowania fizycznego w klasa 4-8 i języka niemieckiego w klasach 7-8
SKS, koło j. niemieckiego

Ewa Kocińska

Przedmioty: Język angielski

Funkcja: Wychowawca klasy 5, Nauczyciel
Nauczyciel dyplomowany.
Prowadzi zajęcia : z język angielskiego w klasach 4-8, plastyki i doradztwa zawodowego.
Zajęcia z j. angielskiego przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.

Joanna Krzyściak

Przedmioty: Edukacja wczesnoszkolna

Funkcja: Nauczyciel, wychowawca klasy 1
Nauczyciel dyplomowany
Prowadzi zajęcia : z edukacji wczesnoszkolnej, historii i wiedzy o społeczeństwie
koło historyczne, gry i zabawy logiczne w klasie 1.