SP ZEGRZE POMORSKIE - Klasa Klasa 7

Wychowawca

Jarosław Matczak

Moja klasa

Małgorzata Korus

Przedmioty: Matematyka

Funkcja: NAUCZYCIEL, DYREKTOR
Nauczyciel dyplomowany. Prowadzi zajęcia z matematyki w kl. 8.
Zajęcia z matematyki przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.

Jarosław Matczak

Przedmioty: Wychowanie fizyczne, Godzina wychowawcza

Funkcja: Nauczyciel
Nauczyciel minowany
Prowadzi zajęcia : z wychowania fizycznego w klasa 4-8 i języka niemieckiego w klasach 7-8
SKS, koło j. niemieckiego

Ewa Kocińska

Przedmioty: Język angielski

Funkcja: Wychowawca klasy 5, Nauczyciel
Nauczyciel dyplomowany.
Prowadzi zajęcia : z język angielskiego w klasach 4-8, plastyki i doradztwa zawodowego.
Zajęcia z j. angielskiego przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.

Marta Bartos

Przedmioty: Język polski

Funkcja: Nauczyciel, bibliotekarz, wychowawca klasy 6
Nauczyciel dyplomowany
Prowadzi zajęcia : z języka polskiego w klasach 6-8,
Zajęcia z j.polskiego przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.

Alicja Jońska

Przedmioty: Muzyka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca klasy 2
Nauczyciel dyplomowany
Prowadzi zajęcia : z edukacji wczesnoszkolnej, , muzyki i biologii oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia, gry i zabawy logiczne w klasie II i III