Sukcesy

21 września 2014 11:51 | Sukcesy

Gminny Turniej Ekologicznego: ,,Przyjaciel przyrody".

 Od 1 listopada 2013 roku do 30 maja 2014roku  realizowałam w klasie III innowację pedagogiczną pt.: ,,Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów klasy III - fauna i flora Gminy Świeszyno”

Prowadząc obserwacje środowiska naturalnego organizowałam zróżnicowane ćwiczenia w formie gier i zabaw dydaktycznych, umożliwiające  dzieciom kontakt  z przyrodą i naturalnym środowiskiem.

  Na zakończenie innowacji zorganizowałam 28.05.2014r. Gminny Turniej  Ekologicznego: ,,Przyjaciel  przyrody". Na zaproszenie przybyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w  Konikowie i Dunowie.

Naszą szkołę reprezentowali :Aleksandra Brulińska , Martyna Margol, Nikola Rembowska i Miłosz Lesiuk.

Czteroosobowe zespoły wspólnie rozwiązywały: rebusy, krzyżówki , rozpoznawały  zwierzęta występujące w  ekosystemach-las, jezioro. Na podstawie okazów naturalnych rozpoznawały  drzewa, krzewy i rośliny zielne występujące w naszych lasach.

I miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej  Zegrza Pomorskiego

II miejsce uczniowie ze  Szkoły Podstawowej   w Konikowa,

III miejsce  uczniowie ze Szkoły Podstawowej  z Dunowa.

W nagrodę  uczestnicy turnieju otrzymali  książki o tematyce przyrodniczej.  

Przeczytano: 297 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: