Terminarz posiedzeń Rady Pedagogicznej

11 września 2019r

RADA PEDAGOGICZNA

w sprawie organizacji nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły

(do 15 września)

  • zaopiniowanie planu finansowego szkoły

październik 2019r

Rada szkoleniowa

 listopad 2019r

Rada szkoleniowa

22 stycznia 2020r

RADA KLASYFIKACYJNA

29 stycznia 2020r

RADA PODSUMOWUJĄCA I PÓŁROCZE

marzec 2020r.

Rada szkoleniowa

3-8 kwietnia 2020r

RADA PEDAGOGICZNA

w sprawie zaopiniowania projektu arkusza organizacyjnego pracy szkoły

20 maja 2020r.

RADA PEDAGOGICZNA

w sprawie zaopiniowania szkolnego zestawu programów nauczania

17 czerwca 2020r.

RADA KLASYFIKACYJNA

22 czerwca 2020r

RADA PODSUMOWUJĄCA

  • zaopiniowanie wniosków o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień

24 sierpnia 2020r.

RADA PEDAGOGICZNA

w sprawie organizacji roku szkolnego 2020/21

  • zaopiniowanie aneksu organizacji pracy szkoły
  • zaopiniowanie planu pracy szkoły
  • zaopiniowanie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych
  • zaopiniowanie projektu programu wychowawczo-profilaktycznego