Kadra

Magdalena Irzykowska-Solnica

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: koło plastyczne, Edukacja wczesnoszkolna, Etyka/Świetlica, Edukacja plastyczna, Edukacja informatyczna, Etyka/świetlica/uczeń zdolny

Funkcja: Nauczyciel, wychowawca klasy 1
Nauczyciel kontraktowy
Prowadzi zajęcia: z edukacji wczesnoszkolnej, edukacji informatycznej w klasach I-III, WOS oraz etyki.

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
SP ZEGRZE POMORSKIE
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna Klasa 1
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna Klasa 1
11:50 - 12:35 koło plastyczne Klasa 1

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
SP ZEGRZE POMORSKIE
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna Klasa 1
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna Klasa 1
10:55 - 11:40 Edukacja plastyczna Klasa 1
11:50 - 12:35 Edukacja informatyczna Klasa 2
11:50 - 12:35 Edukacja informatyczna Klasa 3

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
SP ZEGRZE POMORSKIE
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna Klasa 1
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna Klasa 1
10:55 - 11:40 Edukacja wczesnoszkolna Klasa 1

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
SP ZEGRZE POMORSKIE
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna Klasa 1
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna Klasa 1
09:50 - 10:35 Edukacja wczesnoszkolna Klasa 1
10:55 - 11:40 Edukacja informatyczna Klasa 1

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
SP ZEGRZE POMORSKIE
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna Klasa 1
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna Klasa 1
09:50 - 10:35 Edukacja plastyczna Klasa 3