Kadra

Justyna Olejnik

Funkcje: Pedagog

Przedmioty: Kor-komp/rewalidacja, Zajęcia socjoterapeutyczne, Rewalidacja/świetlica, Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Funkcja: Pedagog, psycholog,surdopedagog
Prowadzi zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i zajęcia rewalidacyjne.

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
SP ZEGRZE POMORSKIE
12:45 - 13:30 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Klasa 2
12:45 - 13:30 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Klasa 3
13:40 - 14:25 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Klasa 4
14:35 - 15:20 Zajęcia socjoterapeutyczne Klasa 5