Kadra

Marta Bartos

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Godzina wychowawcza

Funkcja: Nauczyciel, bibliotekarz, wychowawca klasy 7
Nauczyciel dyplomowany
Prowadzi zajęcia : z języka polskiego w klasach 7-8,
Zajęcia z wyrównawcze z j.polskiego.