Kadra

Joanna Krzyściak

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Historia i społczeństwo, Edukacja wczesnoszkolna

Funkcja: Nauczyciel, wychowawca klasy 2
Nauczyciel dyplomowany
Prowadzi zajęcia : z edukacji wczesnoszkolnej i historii

SP ZEGRZE POMORSKIE

Klasa: Klasa 2

Funkcje: wychowawca, nauczyciel