Kadra

Joanna Ornatek - Sokół

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Edukacja wczesnoszkolna, Świetlica

Funkcja: Wychowawca w oddziale przedszkolnym, Nauczyciel
Nauczyciel dyplomowany.
Nauczyciel w oddziale przedszkolnym, prowadzi zajęcia świetlicowe.