Aktualności

08 października 2017 21:31 | Aktualności

Ewakuacja szkoły. Alarm pożarowy.

Dnia 5 października w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja.
Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. 
Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami zachowując wytyczne zawarte w dokumencie szkolnym „Procedura ewakuacji” przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, gdzie złożyli meldunek prowadzącej ewakuację – Pani Dyrektor Małgorzacie Korus.

W akcji brali udział: Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi.

Przeczytano: 336 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: