Aktualności

27 marca 2018 07:51 | Aktualności

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

       Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. S. Bartosika w Zegrzu Pomorskim wraz z 91 szkołami z Polski i 2 z zagranicy ( Litwa i Kair) wzięła udział projekcie promującym „Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.”

 Projekt był realizowany poprzez platformę  eTwinning, która zrzesza nauczycieli i innych pracowników oświaty z krajów europejskich, którzy chcą dzielić się swoimi doświadczeniami i współpracować ze sobą podczas realizacji różnorodnych edukacyjnych  projektów.  

Celem projektu "Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego" było podkreślenia bogactwa, różnorodności i piękna języka ojczystego, rozwój umiejętności pracy zespołowej, rozwijanie umiejętności pisania, doskonalenie techniki czytania, rozwijanie spostrzegawczości oraz nawiązywanie współpracy  z nauczycielami innych szkół.

Zadanie projektowe polegało na wykonaniu 
dowolnej ilości zadań zaproponowanych przez organizatorów, które miały na celu promocję naszego języka ojczystego.

Podjęliśmy się wykonania następujących zadań:

1. Przysłowie prawdę ci powie.
2. Język polski jest ą-ę.
3. Łamańce językowe.
5. Wykreślanka.
6. Homfony.

          Nauczycielki  edukacji wczesnoszkolnej Joanna Krzyściak, Alicja Jońska i Arlena Kozakowska oraz nauczycielka języka polskiego Marta Bartos wraz ze swoimi uczniami rozpoczęły realizację projektu.
Na tablicy ogłoszeń umieszczono informacje o projekcie i zadaniach konkursowych dla klas I-III i IV-VII. Zadania były realizowane podczas zajęć z uczniami. Klasy II i III rozpoczęły swoje zmagania od układania z rozsypanych wyrażeń polskich przysłów. Praca przebiegała w parach i okazała się owocna, bo wszystkim grupom udało się poprawnie ułożyć przysłowia. W ten sposób powstał zestaw najbardziej znanych polskich przysłów, które posłużyły uczniom do wykonania plastycznych prac konkursowych pt. „Przysłowie prawdę Ci powie”.

Uczniowie klas I-III pięknie przelali na papier swoje kolorowe wyobrażenia na temat znaczenia znanych powszechnie przysłów. Do konkursu przystąpiło 20 uczniów. Pierwsze miejsce ex aequo zajęły Amelia i Lena Heland, które zilustrowały przysłowia: „ Jajko mądrzejsze od kury” i „ Gdy kota nie ma, myszy harcują”. II miejsce zajęła uczennica klasy II -Hanna Krasuska, która wykonała pracę do przysłowia„ Gdy kota nie ma, myszy harcują”. Trzecie miejsce z pracą „ W marcu jak w garncu” zajął uczeń klasy II- Dawid Połchowski. Jury przyznało również dwa wyróżnienia- dla Anny Lachs i Krystiana Pruska-uczniów klasy III, którzy na rysunkach przedstawili przysłowia: „ Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść” i „ W marcu jak w garncu”.Drugoklasiści, trzecioklasiści i czwartoklasiści zmagali się również z zadaniem „Język polski jest ą-ę.", które sprawiło im wiele radości. Każdy otrzymał kartę z wizerunkiem telefonu i umieszczonym na niej tekstem. Uczniowie ozdobili swoje telefony, wycięli i wkleili do zeszytów. Potem zaczęli odczytywać smsy, które widniały na ich papierowych telefonach. Śmiechu było co niemiara, prawie nikt, nic nie zrozumiał. Może te smsy pisał jakiś obcokrajowiec, który nie zna naszego języka? Uczniowie stwierdzili, że brakuje w tym tekście ortografii! Wymieniali litery, których w nim zabrakło i w ten sposób otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pytanie. Dzieci mówiły, że ważne jest używanie naszych polskich znaków, bo bez nich teksty nie mają sensu. Potem uczniowie przepisywali sms, na kolorowo zaznaczając litery, które były nieprawidłowo zapisane. Ale to nie był koniec naszych szkolnych zmagań. Dodatkowo klasa IV,  na lekcji języka polskiego,  mierzyła się z homofonami - parami wyrazów, które brzmią identycznie, ale ich pisownia i znaczenie są zupełnie różne. Dzieci wybierały sobie po cztery pary takich wyrazów i objaśniały znaczenie każdego z nich.Kolejną propozycją dla naszych uczniów były konkursy : „ Rebusy” dla klas IV-VI i „ Wykreślanka” dla klasy VII. Uczniowie do odszyfrowania mieli 20 rebusów. Wyzwanie podjęło 11 uczniów.  Zwycięska praca należała do Marii Bałachury uczennicy klasy V. Drugie miejsce przypadło Zuzannie Szczepankiewicz z klasy IV. Na trzecim miejscu uplasował się Jakub Tkaczyk z klasy VI. Spośród uczniów klasy VII zwyciężczynią w konkursie została Martyna Margol, która w „ Wykreślance” bezbłędnie odnalazła 30 rzadko używanych wyrazów i wyjaśniła ich znaczenie. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursach zostali nagrodzeni upominkami i słodkościami, które ufundowała  Rada Rodziców. Ostatnim zrealizowanym przez naszych uczniów zadaniem były łamańce językowe. Chętni uczniowie losowali  zapisane na kartkach łamańce, które potem odczytywali przed kamerą. Było: Król Karol kupił królowej….., stół z ………., lojalna Jola i ząb zupa zębowa….. itp.

Z ich językowych zmagań powstał krótki film pokazujący, „ że język polski, to nie jest łatwa sztuka”.

Mamy nadzieję, że uwrażliwiliśmy naszych uczniów  na piękno ojczystej mowy a oni, przez realizację działań, wzbogacili swoją wiedzę    z zakresu języka polskiego.

Zwieńczeniem  naszych działań był otrzymany od platformy eTwinning  specjalny CERTYFIKAT  wydawany szkołom, które podjęły się uczestnictwa  w projekcie i w pełni zrealizowały zadania projektowe. 

                                                Koordynator projektu

Joanna Krzyściak

Przeczytano: 465 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: